DESIGN

TRÄDGÅRDS

DESIGN


Designhjälp till en trädgård kan innebära allt ifrån att skapa en växtkomposition till en rabatt till att se över hela trädgårdens layout med flöden och funktionsytor.


Vid ett första möte går vi igenom trädgården tillsammans och kommer fram till hur jag bäst kan hjälpa just er!


Vill ni sen gå vidare efter designarbetet sköter jag gärna både växtbeställning och plantering.

DESIGNPROCESSEN

Ibland behövs alla delmoment för att nå fram till ett bra slutresultat, men ofta räcker det att plocka ut några få, allt beroende på projektets omfattning och mål. Jag anpassar processen helt utefter era behov.

BOKA ETT MÖTE


Ett första designmöte tar normalt ca1h. Till mötet är det bra om ni har tagit fram en baskarta över er trädgård. Samla också gärna ihop lite bilder på växter eller trädgårdsinslag ni tycker om. Efter mötet ger jag offert på fortsatt designarbete utifrån era önskemål och behov.


1. Första möte

Vi ses i er trädgård och går igenom era önskemål.2. Platsanalys

En enkel uppmätning av viktiga mått som saknas på befintlig ritning samt utmarkering av befintliga element så som träd, buskar och gångytor.3. Funktionsplan

En enkel, skissartad ritning över trädgårdens tänkta ytor där jag placerar ut funktioner som rabatter, gångar, lek- och umgängesytor.4. Moodboard

Ett antal inspirationsbilder som fångar en känsla eller specifika element som ni vill ska finnas i er trädgård. Ett viktigt kommunikationsverktyg för att vi ska se den gemensamma målbilden.5. Konceptskiss

En enkel handskiss i perspektiv för att måla upp en idébild av det färdiga resultatet i en viss del av trädgården.


6. Illustrationsplan

En detaljerad skalenlig ritning i färg som visar trädgårdens delar och viktiga element som träd, häckar och buskar.7. Växtkomposition

En detaljerad växtlista med växternas svenska och latinska namn.8. Planteringsplan

En ritning över växternas inbördes placering i varje rabatt.9. Växtbeställning

Jag beställer växter av hög kvalitet och ser till att de levereras till er adress.10. Plantering

För att växterna ska få en god etablering krävs kunskap om hur plantering ska utföras på ett bra sätt. Jag ser till att växterna kommer ned i jorden med de bästa förutsättningarna.


KONTAKTA MIG

Berätta vad ni vill ha hjälp med.